PERSONVERNERKLÆRING FOR STØREN BILSENTER AS

1. Behandlingsansvarlig for personlige data

Støren Bilsenter AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene og lagrer og
behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven med
forskrifter.

2. Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Støren Bilsenter AS behandler følgende informasjon for å oppfylle formålet med
behandling av personopplysningene: Navn, kontaktinformasjon, kjøps-
/salgsbetingelser, verkstedhistorikk, kjøpsstatistikk, informasjon om produkter og
tjenester som er solgt eller kjøpt, inngåtte avtaler, eierforhold rundt biler, teknisk
informasjon om biler som har blitt solgt av Støren Bilsenter AS eller som har besøkt
Støren Bilsenter AS verksteder, registreringsnummer, chassisnummer (VIN), samt
annet som er relevant for overholdelse av inngåtte avtaler med deg.
Personopplysninger kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er
strukturerte eller søkbare i Støren Bilsenter AS dataregistre.

3. Hvorfor innhenter vi opplysninger?

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av Støren
Bilsenter AS til oppfyllelse av avtaler med Støren Bilsenter AS eller
samarbeidspartnere, administrasjon av garantisaker, gjennomføring av
verkstedsoppdrag, markedsføring, utstedelse av kundetilbud samt fullføring av
lovpålagte forpliktelser.

4. Underleverandører (databehandlere)


Støren Bilsenter AS benytter underleverandører for å gjennomføre tjenesten,
herunder til å drifte kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere
samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser. Dette gjør det
mulig å tilby deg som kunde bedre betingelser og tjenester. Støren Bilsenter AS er
ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører. Databehandleren skal
etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi
bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig
informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras til andre.

5. Overføring av personopplysninger til tredjepart

Støren Bilsenter AS overfører i visse tilfeller personopplysninger om kunder til
følgende kategorier av mottakere som Støren Bilsenter AS samarbeider med:
Bilprodusenter eller deres generalagenter samt deres nærstående selskap eller
samarbeidspartnere, finansieringsselskaper, forsikringsselskaper og myndigheter.

6. Retten til innsyn og endring av personlig data

Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg.
Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal
rettes eller slettes. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter
dine opplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og
nyhetsbrev).

Kontaktdetaljer:

Støren Bilsenter AS, Svartøya 6, 7290 Støren
ingrid@storenbilsenter.no

7. Avmelding av kommunikasjonstjeneste

Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det.

Våre abonnenter kan enkelt avmelde seg fra vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette
kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle
nyhetsbrev fra Støren Bilsenter AS.

Ønsker du ikke å motta SMS? Da kan du sende SMS med kordeord StørenBilsenter
STOPP til 2012.

Om du har spørsmål om våre kommunikasjonskanaler via SMS eller nyhetsbrev, er
du velkommen til å sende oss en e-post til: ingrid@storenbilsenter.no